Privacy verklaring

Wie zijn wij?

Het Weiland / BVBA Zedam
Weststraat 36
8340 Damme
BE 0886 023 437
info@hetweiland.be

 

Het Weiland / BVBA Zedam verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@hetweiland.com

 

Verwerkingsdoeleinden  

Wanneer u naar onze website surft, verzamelen wij anonieme gegevens via zogenoemde functionele cookies. Die gegevens omvatten het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website doorverwezen heeft. Deze gegevens hebben enkel tot doel het gebruik van onze site te verbeteren. In geen geval worden persoonlijke gegevens opgeslagen.

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die absoluut noodzakelijk zijn voor het gediende doel.

Het Weiland / BVBA Zedam verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten wanneer zij een boeking plaatsen via onze website. Dit omvat de contact en facturatiegegevens. Deze gegevens worden na de wettelijke bewaarperiode verwijderd.

Rechtsgronden voor de verwerking

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de persoonsgegevens bij. We slaan uw voornaam, achternaam, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden betrouwbaar op.
Deze gegevens worden conform de GDPR wetgeving verwijderd na de wettelijke bewaartermijn of wanneer ze niet meer functioneel zijn voor onze dienstverlening naar u.

Overmaken aan derden

Enkel Het Weiland / BVBA Zedam gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data NIET met derde partijen.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.
Wij volgen hier de algemene richtlijnen van de GDPR wetgeving.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage en rechtzetting, wijzigingen of verwijderen van gegevens

De klant beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van hen verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker/klant heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien de klant van mening is dat wij zijn gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft de klant het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie http://www.privacycommission.be/nl